บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด

55 ซอยรามอินทรา 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Tel: 02-521-8144
Fax: 02-521-8150
Email: hr@cl.co.th