ร่วมงานกับ คอนสตรัคชั่น ไลนส์

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด ผู้ประกอบการด้านธุรกิจก่อสร้างครบวงจร ดำเนินกิจการต่อเนื่องมาถึง 22 ปี เป็นบริษัทฯ ที่มั่นคง เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพและการตรงต่อเวลาในสัญญาก่อสร้าง ขยายกิจการโดยบริษัทในเครือ 2 บริษัทคือ บริษัท ที ซี คิว จำกัดและบริษัท อยุธยาแลนด์ จำกัด บริษัทฯ จึงต้องการเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพและพร้อมด้วยศักยภาพในการปฏิบัติและพร้อมด้วยศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานของเรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร