ประวัติโดยสังเขป

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยบริการงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพที่หลากหลายและครบวงจร ทั้งการออกแบบและก่อสร้างงานอาคารห้างสรรพสินค้า สำนักงาน ที่พักอาศัย โรงงาน โรงแรมและรีสอร์ท ตั้งแต่ปี 2545 บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด ได้พัฒนาและขยายตัวเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านงานอาคารโดยมีลักษณะงานอยู่ 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 อาคารห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่มากกว่า 100,000 ตร.ม. (Shopping Mall)
กลุ่มที่ 2 อาคารคอนโดมิเนียมที่มีความสูงถึง 44 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 4 ชั้น (High-Rise and Resort Condominium)
กลุ่มที่ 3 การรื้อถอนและปรับปรุงอาคารเดิม(Renovation)

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ในเวลาเดียวกันได้มากกว่า 10 โครงการ มีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มากมาย มีเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า 36 ไร่ จากการสั่งสมประสบการณ์และความสำเร็จกว่า 20 ปีที่ผ่านมา เรายึดมั่นกับการรักษามาตรฐานการทำงานและพัฒนาระบบการจัดการโครงการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาโดยตลอด จนทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เช่น

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้ บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาทุกภาคส่วนขององค์กร เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างด้านอาคารที่มีคุณภาพที่สุดของประเทศไทย